Przejdź w specjalny bonus 100 zł na ubezpieczenie OC/AC od MubiMubi 150 zł zwrotu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OKAZONE.PL

1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem https://okazone.pl, jest prowadzony przez Mariusz Kuźma
 2. Adres do korespondencji: rezerwacje@okazone.pl.

2. Warunki korzystania ze Sklepu

 1. Wymogiem skorzystania z oferty Sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.

3. Oferta i składanie zamówień

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są produktem cyfrowym.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 3. Składanie zamówień odbywa się poprzez dodanie produktu do koszyka i podjęcie czynności zmierzających do realizacji zamówienia.

4. Realizacja zamówień

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia.
 2. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po potwierdzeniu płatności.
 3. Produkty są dostarczane w formie cyfrowej do pobrania przez Użytkownika.

5. Prawa i obowiązki stron

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednakże prawo to nie przysługuje, jeżeli dostarczenie Produktu rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem tego terminu i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Sprzedawca ma prawo do zablokowania dostępu do Sklepu dla Użytkownika, który narusza Regulamin.
 4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt bez wad.

6. Reklamacje i zwroty

 1. Reklamacje dotyczące produktów oraz odstąpienie od umowy powinny być zgłaszane poprzez e-mail na adres rezerwacje@okazone.pl.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca informuje Użytkownika na adres e-mail, z którego zgłoszenie zostało wysłane.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, jeżeli Produkt został już dostarczony, Użytkownik jest zobowiązany do usunięcia wszystkich kopii Produktu.

7. Dane osobowe i cookies

 1. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie Sklepu.
 2. Sklep korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w Polityce Cookies dostępnej na stronie Sklepu.

8. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem poprzez informacje umieszczoną na stronie Sklepu.
 2. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy amicable. Prawem właściwym jest prawo polskie.
Okazone.pl - wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie nazwy firm, loga oraz znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych. Prawa autorskie do grafik zamieszczonych w materiałach promocyjnych należą do odpowiednich podmiotów handlowych. Strona ta korzysta również z plików cookie, aby np. analizować ruch na stronie. Możesz określić warunki przechowania lub dostęp plików cookie w Twojej przeglądarce