W erze globalizacji i intensywnej konkurencji, ochrona marki stała się jednym z najważniejszych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Chociaż wielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z istotności znaku towarowego, często bagatelizują kluczową rolę, jaką odgrywa Klasyfikacja Nicejska. W tym artykule wszystko Ci wyjaśnię.

Czym jest ta klasyfikacja?

Jest to systematyczny podział towarów i usług na konkretne kategorie i klasy. Została ona ustanowiona na podstawie Porozumienia z Nicei z 1957 roku. Dzięki niej możliwe jest precyzyjne określenie zakresu ochrony znaku towarowego oraz zdefiniowanie obszarów działalności, w których marka ma być chroniona. Bez właściwej klasyfikacji towarów i usług, ryzykujesz nie tylko odrzucenie wniosku o rejestrację, ale także osłabienie ochrony twojej marki na rynku.

Zobacz również:

Jak zbudowana jest klasyfikacja?

Wszystko opiera się na następujących zasadach:

 • Podział na klasy: Klasyfikacja Nicejska dzieli towary i usługi na 45 klas – 34 klasy towarów i 11 klas usług. Każda klasa obejmuje określony zakres towarów lub usług.
 • Numeracja: Klasy są numerowane od 1 do 45. Numer klasy pozwala na szybką identyfikację i kategoryzację towarów lub usług.
 • Nagłówki klas: Każda klasa ma swój nagłówek, który jest krótkim opisem ogólnego zakresu towarów lub usług zawartych w danej klasie. Choć nagłówki dają ogólne wyobrażenie o zawartości klasy, nie są one wyczerpujące, dlatego dokładna lista towarów/usług w ramach danej klasy jest kluczowa.
 • Alfabetyczny spis towarów i usług: Oprócz podziału na klasy, Klasyfikacja Nicejska zawiera alfabetyczny spis towarów i usług z odpowiednimi numerami klas. Ten spis ułatwia wyszukiwanie konkretnych produktów lub usług i przyporządkowanie ich do odpowiednich klas.
 • Wersje językowe: Klasyfikacja jest dostępna w wielu językach, co ułatwia jej stosowanie w różnych krajach. Choć francuska wersja językowa była pierwotnie wersją autentyczną, obecnie wiele innych wersji językowych (np. angielska, hiszpańska) ma taką samą moc prawną.

Jakie korzyści daje korzystanie z klasyfikacji?

Korzystanie z takiego systemu klasyfikacji ma wiele korzyści:

 1. Globalna standaryzacja: Zastosowanie jednolitej, międzynarodowej klasyfikacji sprawia, że towary i usługi można łatwo porównywać i kategoryzować niezależnie od kraju.
 2. Efektywniejsza rejestracja: Dzięki Klasyfikacji Nicejskiej proces zgłaszania znaków towarowych jest bardziej przejrzysty i uporządkowany, co jest doceniane przez urzędy patentowe na całym świecie.
 3. Zwiększona ochrona: Precyzyjność klasyfikacji gwarantuje przedsiębiorcom solidne zabezpieczenie ich produktów i usług przed nieuczciwymi praktykami konkurencji oraz ryzykiem naruszenia praw.
 4. Pewność i klarowność dla biznesu: Klasyfikacja dostarcza jasnych wytycznych, pomagając przedsiębiorcom rozumieć zakres ochrony ich marki oraz wychwycić ewentualne obszary konfliktu z innymi markami.

Jak Klasyfikacja odpowiada na nowe trendy?

Klasyfikacja jest regularnie aktualizowana w celu dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego i technologicznego. Od momentu jej wprowadzenia w 1957 roku, system ten przechodzi przez cykliczne przeglądy co pięć lat. Te rewizje mają na celu zapewnienie, że klasyfikacja odzwierciedla ewolucję rynku, pojawienie się nowych produktów oraz zmieniające się potrzeby przedsiębiorców.

Przykładem takiej adaptacji jest uwzględnienie w Klasyfikacji Nicejskiej nowych kategorii związanych z technologią dronów. Kiedyś, gdy drony nie były jeszcze popularne i nie stanowiły znaczącej części rynku, klasyfikacja nie zawierała kategorii związanych z tymi urządzeniami. Dziś, w odpowiedzi na rozwój technologiczny i zmieniające się potrzeby rynku, w klasyfikacji znajdziemy takie pojęcia jak “Wynajem dronów dostawczych”, “Usługi fotografii ślubnej przy użyciu drona” czy “Usługi monitoringu za pomocą drona”.

Jak skutecznie wybrać klasę?

Przy decyzji o wyborze konkretnej klasy, warto kierować się dwoma podstawowymi wytycznymi:

 • Aktualna działalność – jakie produkty czy usługi oferujesz obecnie swoim Klientom.
 • Planowane kroki – jakie cele biznesowe wyznaczasz sobie na przyszłość.

Po złożeniu zgłoszenia zakres ochrony pozostaje stały. W praktyce oznacza to, że nie ma możliwości dodawania nowych kategorii ani wprowadzania nowych definicji w ramach wybranej klasy. Niemniej jednak, istnieje opcja zawężenia zakresu zgłoszonych towarów i usług.

Błędy w tworzeniu wykazu towarów i usług: Jak ich unikać?

Przygotowując wykaz towarów i usług dla swojej marki, wkraczasz w pole minowe potencjalnych błędów. Oto niektóre z nich oraz sugestie, jak unikać pomyłek:

Wybór nieprawidłowej klasy

Przykład: Jako producent odzieży BHP, jeśli wybierasz klasę 25 (odzież, obuwie, nakrycia głowy), popełniasz błąd. Silną ochronę twojej marki zapewni zgłoszenie w klasie 9. Zwróć uwagę, w jakich innych klasach umieszczona jest odzież:

 1. Klasa 9: Ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami]
 2. Klasa 10: Chirurgiczna odzież operacyjna
 3. Klasa 18: Odzież dla zwierząt
 4. Klasa 25: Odzież damska, dziecięca, męska

Wskazanie zbyt wąskiego zakresu klas

Jeśli produkujesz odzież damską (klasa 25), ale planujesz także wprowadzenie torebek (klasa 18) czy biżuterii (klasa 14), nie zapomnij ich uwzględnić.

Ograniczenie się do zbyt małej ilości pojęć w wybranej klasie

Jeśli prowadzisz restaurację (klasa 43), ale planujesz też oferować katering, upewnij się, że uwzględnisz oba te pojęcia w zgłoszeniu (usługi restauracyjne, usługi kateringowe).

Nadmierna ilość pojęć w ramach jednej klasy

Skoncentruj się na towarach i usługach bezpośrednio związanych z twoją działalnością. Unikaj strategii blokowania rynku dla konkurencji poprzez zgłaszanie zbyt wielu pojęć. Masz pięć lat na wdrożenie używania zarejestrowanego znaku. Jeśli tego nie zrobisz, konkurencja może próbować unieważnić twoje prawa do marki.

Korzystanie z pojęć niezaakceptowanych przez urząd

Używaj terminologii formalnej i unikaj wyrażeń potocznych, takich jak “branża beauty”, czy nazw zastrzeżonych znaków towarowych, na przykład “Transmisja filmów na portalach Facebook, Instagram, YouTube oraz TikTok “.

Zaangażuj rzecznika patentowego w proces przygotowania wykazu

Tworzenie precyzyjnego wykazu towarów i usług to zadanie wymagające głębokiej wiedzy i czujności. Wystarczy jeden błąd, a może to przynieść poważne konsekwencje prawne. Wybierając niewłaściwą klasę, definiując zakres towarów i usług w sposób zbyt szeroki lub za wąski, bądź używając nieodpowiednich sformułowań, narażamy ochronę naszej marki na ryzyko, włącznie z możliwością jej unieważnienia.

Rzecznik patentowy, z bogatym doświadczeniem w obszarze Klasyfikacji Nicejskiej, jest idealnym doradcą. Potrafi zasugerować, jak najlepiej zarejestrować dany towar lub usługę oraz wskazać ewentualne zagrożenia czy ryzyka. Korzystając z ekspertyzy takiego specjalisty, możemy:

 • Zgłębić zakres ochrony: Rzecznik patentowy wskaże, które towary i usługi są kluczowe dla Twojego przedsiębiorstwa oraz jak je skutecznie chronić.
 • Minimalizować ryzyko: Profesjonalna konsultacja pomaga wystrzegać się typowych błędów, które mogą prowadzić do problemów prawnych.
 • Zyskać na czasie i oszczędnościach: Wczesne zaangażowanie specjalisty może przynieść wymierne korzyści finansowe, unikając przyszłych sporów prawnych czy potrzeby ponownego zgłaszania znaku towarowego.

Mimo że proces tworzenia wykazu towarów i usług bywa zawiły, właściwe podejście i wsparcie ekspertów sprawią, że staje się on bardziej przejrzysty i efektywny.

Kliknij by ocenić
[Glosów: 1 Ocena: 5]